AVV

Wil je je ook inzetten om te voorkomen dat je helemaal niets overhoudt van de mooie pensioenbeloftes die je krijgt, dan kun je je ook aansluiten bij AVV, dat speciaal voor dit doel is opgericht door Martin Pikaart en anderen. AVV komt op voor generaties die bij ongewijzigd beleid de dupe worden van het naderende pensioendrama.

Andere boeken van de auteur:

Ppensioenmythe

ArchiefNieuwsbrief

Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Documenten

Noten:

 1. ABP over pensioenen
 2. Generatie en premie-effecten aanpassing
 3. Zwarte zwanen
 4. Zonnekoningen bij het ABP
 5. Zie noot 3
 6. ABP jaarverslag 1996
 7. Pech en geluksgeneraties? Samen in een moestuin
 8. Beleggingen in Nederland
 9. Principes goed pensioenfondsbestuur
 10. Advies commissie parameters
 11. Waar komt dat tekort van het ABP vandaan 20maart2014
 12. Kamerstukken I, 2014-2015, 33972, nr C
 13. Jaarverslag Robeco Pensioenfonds 2011
 14. Zie noot 11.
 15. Barber arrest
 16. Kamerstukken II, 1992-1993, 23246 B
 17. Kamerstukken II, 1990-1991, 22167, nr 2, Nota aanvullende pensioenen
 18. Kamerstukken II, 1996-1997, 26015, nr 2, Rapport Privatisering van het ABP
 19. Rapport Het ABP complex
 20. VSO achtergrondinformatie Wat is er aan de hand in pensioenland
 21. Kamerstukken II, 1993-1994, 23442 B, Wet Financiële voorzieningen privatisering ABP (FVP)
 22. Kamerstukken II, 1993-1994, 23442, nr 7, Memorie van Antwoord Wet FVP
 23. Kamerstukken II, 1994-1995, 24205 B, Advies Raad van State en nader rapport Wet Privatisering ABP
 24. Kamerstukken II, 1995-1996, 24205, nr 7, Nota nav verslag Wet Privatisering ABP (PABP)
 25. Kamerstukken II, 1995-1996, 24205, nr 18, Parlementaire behandeling Wet PABP
 26. Zie noot 29.
 27. Zie noot 30.
 28. Zie noot 8.
 29. Kamerstukken II, 1993-1994, 23442, nr 3, Memorie van Toelichting Wet FVP
 30. ABP’s vingerverfklasje
 31. Grote klasse
 32. ABP jaarverslag 1992
 33. ABP jaarverslag 1997
 34. Indexatie uit overrendement
 35. Zie noot 8.
 36. Zie noot 40.
 37. Een variabele rekenrente voor pensioenfondsen
 38. ABP jaarverslag 1998
 39. ABP jaarverslag 2000
 40. Zie noot 51.
 41. ABP jaarverslag 2001
 42. Zie noot 51.
 43. Zie noot 54.
 44. Zie noot 54.
 45. Zie noot 54.
 46. Zie noot 54.
 47. Zie noot 51.
 48. Circulaire PVK 30 september 2002
 49. Revolutie in pensioen voor 1,1 miljoen ambtenaren
 50. Herstelplan ABP 1 oktober 2003
 51. ABP rekent met veel onzekerheden
 52. Pakket maatregelen moet ABP financieel sterker maken
 53. Pensioenakkoord 2003 inzake de toekomst ABP-pensioen en financiële positie ABP
 54. Besluitvorming Abvakabo FNV inzake ABP-regeling op 30 oktober 2003
 55. Kamerstukken II, 2001-2002, 28294, nr 1, Hoofdlijnen voor een nieuwe pensioenwet
 56. Financieel toezicht op pensioenfondsen, Tussenrapportage CPB, PVK & DNB
 57. De gevolgen van het financieel toetsingskader voor ABP
 58. Kamerstukken II, 2003-2004, 28294, nr 4 herdruk, Hoofdlijnen voor een nieuwe pensioenwet
 59. ABP jaarverslag 2004
 60. ABP jaarverslag 2009
 61. Het pensioengeld is verjubeld
 62. Uit de loopgraven, interview met Van de Poel
 63. Zekerheid in het geding
 64. Op weg naar superkapitaaldekking
 65. Pensioen in beweging: Nederland in internationaal perspectief
 66. Kamerstukken II, 1990-1991, 22066 nr 1, Financiering van de Nederlandse staatsschuld
 67. Duratiedilemma
 68. Zie noot 40.
 69. Nieuwsbrief Abvakabo FNV, 25 juni 2009
 70. Rentebom onder pensioenfondsen
 71. Een rapportcijfer voor pensioenfondsen
 72. Zie noot 108.
 73. Zie noot 104.
 74. ABP jaarverslag 2006
 75. ABP jaarverslag 2007
 76. Zie noot 89.
 77. ABP jaarverslag 2008
 78. Zie noot 120.
 79. APG jaarverslag 2013
 80. Zie noot 92.
 81. De man van 215 miljard
 82. De pensioenmythe
 83. Rethinking retirement
 84. Profijt en bijdragen van de generaties aan de financiering van VUT en FPU
 85. Kamerstukken II, 2004-2005, 29760, nr 30, Amendement Vendrik
 86. Hoe het ABP prepensioen de pijn verdeelt
 87. Ambtenaar dom gehouden
 88. Pensioen is geheim: doe niet zo flauw zeg, bij het ABP
 89. Pensioengeheim: ABP en bond verkopen u knollen voor citroenen
 90. ABP-varkentje is gewassen en zal een staartje moeten krijgen
 91. Zie noot 133.
 92. Het Hoofdlijnenakkoord
 93. Reactie overzicht financiële gevolgen van het ABP
 94. Overlegvergadering Deelnemersvergadering ABP bestuur dd 24 november 2005
 95. Ons stelsel is individueel rationeel maar collectief waanzin
 96. Invoering spaarvut, een weg met voetangels en klemmen
 97. We willen in debat gaan met jongeren, en leren
 98. Kamerstukken II, 2007-2008, 31206, nr 22, Amendement Vendrik 2
 99. Nieuwsbrief Abvakabo FNV kaderleden dd 8 februari 2008
 100. Ambtenaar niet meer vroeg met pensioen en Jonge ambtenaar dupe pensioencrisis
 101. Uitspraak Gerechtshof AVV vs ABP
 102. Lusten en lasten van generaties in het pensioenstelsel
 103. Dubbelinterview Bas Jacobs en Willem Noordman
 104. Bij Ahold werken zoveel jongeren dat de VUT gewoon kan blijven
 105. Grote fondsen bevriezen pensioen
 106. Eerlijke communicatie is niet te vangen in regeltjes
 107. Stem Brinkman, lijst ABP
 108. Beantwoording schriftelijke vragen Olij inzake Brinkman en Zuidas
 109. Falend toezicht door teveel nevenfuncties
 110. Pauw en Witteman, 1 april 2009
 111. Buitenhof, 8 februari 2009
 112. Zie noot 120.
 113. Zie noot 93.
 114. Lage rente vertroebelt blik op pensioenfondsen
 115. Indexatie uit overrendement: een kat in de zak
 116. Pensioenbeleid een jaar na de ondergang van Lehman Brothers
 117. An officer and a gentleman
 118. Borghouts: ik had moeten aftreden om debacle IJslandse bank
 119. Borghouts blijft toch bij ABP
 120. CDA en PvdA: Borghouts moet ABP-baan opgeven
 121. Statutenwijziging ABP verleden op 29 februari 2008
 122. Statutenwijziging ABP verleden op 2 februari 2009
 123. Herstelplan ABP juni 2009
 124. ABP-voorzitter Nijpels wil af van afrekenen op dagkoersen
 125. Commissaris brekebeen Nijpels weer in beklaagdenbankje
 126. Forse kritiek op nevenfuncties Ed Nijpels
 127. Jaarverslag Abvakabo 2013
 128. Zie noot 93.
 129. ABP jaarverslag 2010
 130. Zie noot 93.
 131. Zie noot 93.
 132. Kamerstukken II, 2009-2010, 30413, nr. 141.
 133. Uitwerkingsmemorandum Stichting van de Arbeid
 134. Waarom heffen we alle pensioenfondsen niet op?
 135. Position paper Van Wijnbergen
 136. De impact van een niet-risicovrije disconteringsvoet op de verdeling van een collectief vermogen tussen generaties
 137. Pensioenakkoord: sociale partners verzaken maatschappelijke verantwoordelijkheid
 138. Gemorrel aan rekenrente verdoezelt wanbeheer pensioenfondsbestuurders
 139. Zie noot 194.
 140. Het aanpassend vermogen van het Nederlandse pensioenstelsel
 141. APG jaarverslag 2012
 142. Evaluatie herstel pensioenplannen
 143. Spoeddebat pensioenpremies
 144. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk
 145. ABP jaarverslag 2011
 146. Waarom ABP moet beleggen
 147. Zie noot 209.
 148.  Speech Klaas Knot op eerste Congres Pensioenfederatie
 149. Advies parameters pensioenfondsen
 150. Interview Den Uyl
 151. Zie noot 92.
 152. Zie noot 13.
 153. Kamerstukken II, 2010-2011, 32043, nr. 25, Verslag hoorzitting
 154. Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis
 155. ‘Pensioenfondsen doen het goed’ Rekenrente pensioenfondsen steeds lager
 156. Rekentrucs bieden geen oplossing voor pensioentekort
 157. Jongeren en pensioen: let op
 158. ‘Pensioen was altijd al hartstikke onzeker’
 159. Brief van CMHF aan de Lange, deel 1 en deel 2
 160. ‘Je moet meegaan of je bek houden’
 161.  Aandacht voor uitkeringsfase
 162. Zie noot 96.
 163. Zie noot 205.
 164. Zo denken wij erover: de doorsneepremie
 165. Filmpje ABP
 166. Onderzoek naar de mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen
 167. Pensioen in discussie
 168. ‘Laten we gewoon zeggen waar het op staat’
 169. Zie noot 223.
 170. Waarom sommige pensioenfondsen het juist uitstekend doen
 171. Zie noot 222.
 172. Zie noot 93.
 173. Zie noot 93.
 174. ABP-bestuur: ‘wij maakten geen fouten’, en Pensioenreus ABP sluit ‘afstempelen’ niet uit
 175. Uitspraak College van Beroep Stichting Reclame Code
 176. Zie noot 228.
 177. Zie noot 13.
 178. Zie noot 116 en ABP jaarverslag 2013
 179. Zie noot 242.
 180. Jaarverslag Pensioenfederatie 2013
 181. Jonge werknemers azen op 300 miljard pensioengeld
 182. ABP jaarverslag 2014
 183. Jaarverslag Rabobank Pensioenfonds 2014
 184. Het arrest Ogem II
 185. www.parlement.com en http://www.mt.nl/1/386/home/roel-in-t-veld.html
 186. Kritiek op geldbeheer prinses Christina
 187. Curriculum Vitae: Sjoerd van Keulen
 188. Rutte: ‘Dit kon gebeuren door mismanagement bij SNS’
 189. Verhofstadt who? Who is the Guy representing you?
 190. VVD, D66 en Guy Verhofstadt werken samen met Moldavische maffiabankier om Grexit te stoppen en TTIP te pushen
 191. Position paper ABP/APG voor Eerste Kamer december 2014
 192. Brief drie vakcentrales aan Eerste Kamer, 8 december 2014
 193. ‘Pensioenkortingen veel te lang uitgesteld’
 194. Hedges the key to Dutch fund performance
 195. Nos journaal 20 juli 2012
 196. Leading by example
 197. Wet bpf 2000 en zie noot 175.
 198. ABP wil meer tamtam van gepensioneerden
 199. De grote pensioenroof, en Kamerstukken II, 2010-2011, 32043, nr. 26, Toekomst pensioenstelsel
 200. Zie noten 116, 118 en 120.
 201. Kamerstukken II, 23442, nr. 7.
 202. Zie noot 257.
 203. www.abponafhankelijk.nl
 204. Zie noot 252.
 205. Zie noot 242.
 206. Arnold Heertje op BNR
 207. Zie noot 3.
 208. ABP kan de pensioenen zeker tien jaar niet verhogen
 209. Zie noot 260.
 210. Zie noot 279.
 211. Zie noot 8.
 212. Zie noot 192.
 213. Position paper DNB ten behoeve van de nationale pensioendialoog
 214. Eerste kwartaalbericht 2015 ABP
 215. Kamerstukken II, 2014-2015, 33 972, nr. 27
 216. Zie noot 280.
 217. Zie noot 189.